กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ประชุมคระกรรมการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร คร้งที่ 2/2559 ] 
      

         เทศบาลเมืองพิจิตร  จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบ ริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร

    ทำรายการเมื่อ: 18-สค.-2016at 14:51
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.