กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ] 
      

              เทศบาลเมืองพิจิตร โดยรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิ นีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559   ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ. สนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียติ ณ.สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร

 

    ทำรายการเมื่อ: 15-สค.-2016at 13:19
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.