กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ] 
      

         เทศบาล เมืองพิจิตร จัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร

 

         

    ทำรายการเมื่อ: 15-สค.-2016at 11:57
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.