กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ กิจกรรมประชารัฐร่วมใจออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ] 
      

             เทศบาลเมืองพิจิตร โดย รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจออกมาใช้สิทธิออกเสีบงประชามติ (Big day) เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนชาวพิจิตร ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

 

    ทำรายการเมื่อ: 05-สค.-2016at 10:01
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.