กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ] 
      

          เทศบาลเมืองพิจิตร โดยรองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากปริมาณขยะมูลฝอย ฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร

 

    ทำรายการเมื่อ: 05-สค.-2016at 09:25
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.