กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ งานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ] 
      

          เทศบาลเมืองพิจิตรโดย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลเเมืองพิจิตร เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ณ หอประชุมอำเภอวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-กค.-2016at 14:09
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.