กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ งบประมาณประจำปี ] 
      


   ดาวน์โหลด    งบประมาณประจำปี_2555.doc

   ดาวน์โหลด   งบประมาณรายจ่าย_ปี_2556.doc

   ดาวน์โหลด   งบประมาณรายจ่าย_ปี_2557.doc

   ดาวน์โหลด   งบประมาณรายจ่ายประจำปี_2558.xlsx

   ดาวน์โหลด   งบประมาณรายจ่ายปี2559.xls

   ดาวน์โหลด   งบประมาณรายจ่าย_ปี_2560.doc

   ดาวน์โหลด   งบประมาณายจ่าย_ปี_2561.docx

   ดาวน์โหลด   งบประมาณรายจ่ายประจำปี_พ.ศ.2562.xlsx

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-2007at 06:41
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.