กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ สถานที่ท่องเที่ยว ] 
      


    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร

    

 

   

 

          สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร ตั้งอยู่ที่ริมบึงสีไฟ   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ 170 ไร่ เป็นพื้นดินประมาณ 50 ไร่ และพื้นน้ำประมาณ 120 ไร่ เป็นสวนที่ควบคู่กับบึงสีไฟ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายและปลานานาชนิด ในฤดูหนาวจะมีนกเป็ดน้ำอพยพมาอาศัยจำนวนมาก มีพรรณไม้น้ำขึ้นทั่วไป มีดอกบัวหลวงที่สวยงาม ริมบึงปลูกไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น มีสะพานทอดลงน้ำไปจนถึงศาลากลางบึง ซึ่งจัดไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกาย ทางวิ่ง และสวนสุขภาพ มีเวทีเนินดินสำหรับเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้สะดวก ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษา     คือ เทศบาลเมืองพิจิตร
            สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร   สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ครบ   80 พรรษา
            สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้ วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า    กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเปิดสวนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2530
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระห ม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพร ะศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545
          ต้นไม้ประจำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร     (The symbolic plant) : ค้อ  (Mountain serdany)
               ชื่ออื่นๆ : ก๊อแล่ ทอ นางกลางแจ๊ะ มะก๊อซ่อม มะก๊อแดง หลู่หล่า สิเหรง
               ชื่อวิทยาศาสตร์ : Livistona speciosa Kurz
               วงศ์ :   PALMAE (ARECACEAE)
          ค้อเป็นไม้ต้นพวกปาล์มขนาดใหญ่ ต้นเดี่ยว    สูง 10-30 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร ใบเดี่ยว ขนาดใหญ่ เรียงเวียนสลับกันแน่นที่ปลายยอด ทรงพุ่มรูปทรงกลม ใบรูปทรงกลม เส้นใบเป็นรูปฝ่ามือ ขอบใบแยกเป็นแฉกแหลมตามปลายเส้นใบลึกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความ ยาวเส้นใบ เนื้อใบ กว้าง-ยาวได้ถึง 1.5 เมตร ก้านใบยาวได้ถึง 1.5 เมตร มีหนามแข็งแหลมที่ขอบก้านใบทั้งสองด้าน ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ ช่อแยกแขนงทอดโค้งลง ดอกจำนวนมาก กลีบดอกสีขาว ผลสด  รูปรีหรือค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.4-5 ซม. เมื่อสุกเป็นสีน้ำเงินดำ
               ระยะเวลาออกดอกติดผล : ออกดอกติดผลเป็นช่วงหลายครั้งต่อปี
               การกระจายพันธุ์ : เจริญได้ดีในที่แสงแดดจัด ทนทานต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในที่แห้งแล้ง

 

          ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากทรงต้นสวยงาม เป็นปาล์มที่ดูแลรักษาง่ายและเป็นที่นิยมอีกชนิดหนึ่ง ผลรับประทานได้

   บึงสีไฟ

         บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศ  มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด แหล่งอาศัยของนกนานาชนิด บึงสีไฟถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลในเมืองพิจิตร   ตำบลท่าหลวง ตำบลโรงช้าง ตำบลคลองคะเชนทร์ และตำบลเมืองเก่า มีความลึกอยู่ประมาณ 1.5-2 เมตร   และที่สำคัญเป็นสถานที่พักผ่อนสำคัญของจังหวัดพิจิตรด้วย

      

   รูปปั้นพญาชาลวัน

      รูปปั้นพญาชาลวัน ตามตำนานเรื่องไกรทอง   ที่เล่าสืบต่อกันมาว่ามีจระเข้ใหญ่ชื่อพญาชาลวัน เคยอาละวาดกัดกินผู้คน และในที่สุดก็ถูกไกรทองปราบลง รูปปั้นพญาชาลวันตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของบึงสีไฟ มีความยาว 38 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร ภายในรูปปั้นพญาชาลวันจัดทำเป็นห้องประชุมขนาด 25-30 ที่นั่ง และยังเป็นรูปปั้นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

     

   วัดท่าหลวง

       นมัสการหลวงพ่อเพชร  วัดท่าหลวง  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร สร้างวัดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2388 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนมีนา มว่า “หลวงพ่อเพชร” ทั้งนี้ในวันสิ้นปีก่อนขึ้นปีใหม่ ทางวัดก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้น

   

 

    ทำรายการเมื่อ: 20-เมย.-2015at 10:24
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.