กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ การทำปุ๋ยคอก ] 

การทำปุ๋ยคอก

         ปุ๋ยคอกหมักจากมูลสัตว์ ถ้านำมาโดยตรงอาจมีโรคและแมลงศัตรูพืช จึงควรหมักเสียก่อน

       ส่วนผสม

             • รำอ่อน 1 ปี๊บ

             • แกลบเผา ,มูลสัตว์ อย่างละ 10 ปี๊บ

             • ปุ๋ยน้ำชีวภาพและกากน้ำตาล อย่างละ 2 ช้อนแกง

             • น้ำ 10 ลิตร

       วิธีผสม

             • ผสมมูลสัตว์ แกลบเผา และรำละเอียดเข้าด้วยกัน

             • นำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และกากน้ำตาล ผสมในน้ำ รดกองปุ๋ยให้ทั่วให้มีความชื้น ในระดับเดียวกับการทำปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยแห้ง)

             • เกลี่ยกองปุ๋ยบนพื้นให้หนาไม่เกิน 15 ซม. คลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้นาน 3-5 วัน โดยไม่กลับกองปุ๋ย เมื่อปุ๋ยเย็นลงนำมาใช้ได้

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 26-เมย.-2011at 11:42

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 8/16/2011 4:39:01 PM ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.