กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 6 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


       "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ"      

    
   
  กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสานต่อโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2557
อ่านต่อ..   
  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   
  งานวันแม่แห่งชาติ
เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557
อ่านต่อ..   

      

   


 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด 
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.72%
ค่อนข้างพอใจ :         16.03%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.46%
ไม่พอใจ :         1.75%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.29%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.18%
ไม่พอใจ :         2.06%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.67%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .88%
ไม่พอใจ :         2.05%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.90%
ค่อนข้างพอใจ :         18.42%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.05%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

บอกเล่าข่าวเมืองพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2557   [ 29/7/2557 10:07:08 ]
 

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และบทเพลงพระราชนิพนธ์ในโครงการดนตรีเพื่อประชาชนฯ   [ 6/6/2557 9:14:00 ]
 

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 26/5/2557 14:18:36 ]
 

ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเข้าทำงานเป็นบคลากรสนับสนุนการสอนฯ   [ 23/5/2557 13:50:52 ]
 

เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2557   [ 25/3/2557 13:52:59 ]
 

บอกเล่าข่าวเมืองพิจิตร ประจำเดือนมีนาคม 2557   [ 14/3/2557 16:15:59 ]
 

บอกกล่าว.......ข่าวสาร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิจิตร   [ 11/3/2557 15:13:14 ]
       
   [ 4/8/2557 16:43:22 ] งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2557
   [ 4/8/2557 16:41:05 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557
   [ 4/8/2557 15:43:49 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP)
   [ 4/8/2557 15:42:07 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP)
   [ 28/7/2557 15:49:43 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลล.ถนนบุษบา ครั้งที่ 2
   [ 28/7/2557 15:47:44 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถ.บุษบา ครั้งที่2
   [ 23/7/2557 10:52:05 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.