กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


       "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ"      

    
   
  โรงเรียนเทศบาล 3 " 5 ธันวามหาราช" จัดการแข่งแขนกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2557
โรงเรียนเทศบาล 3 " 5 ธันวามหาราช" จัดการแข่งแขนกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
อ่านต่อ..   
  การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
อ่านต่อ..   
  การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557
อ่านต่อ..   

      

   


 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด 
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.72%
ค่อนข้างพอใจ :         16.03%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.46%
ไม่พอใจ :         1.75%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.29%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.18%
ไม่พอใจ :         2.06%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.67%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .88%
ไม่พอใจ :         2.05%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.90%
ค่อนข้างพอใจ :         18.42%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.05%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

โครงการชุมชนสัมพันธ์รำวงย้อนยุค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   [ 22/9/2557 9:29:14 ]
 

การจดทะบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา   [ 22/8/2557 9:16:39 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557   [ 22/8/2557 9:14:33 ]
 

บอกเล่าข่าวเมืองพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2557   [ 29/7/2557 10:07:08 ]
 

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และบทเพลงพระราชนิพนธ์ในโครงการดนตรีเพื่อประชาชนฯ   [ 6/6/2557 9:14:00 ]
 

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 26/5/2557 14:18:36 ]
 

ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเข้าทำงานเป็นบคลากรสนับสนุนการสอนฯ   [ 23/5/2557 13:50:52 ]
       
   [ 2/9/2557 15:57:40 ] งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557
   [ 2/9/2557 15:56:06 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557
   [ 29/8/2557 14:27:29 ] ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
   [ 22/8/2557 9:18:44 ] ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบุษบา ครั้งที่ 2
   [ 4/8/2557 16:43:22 ] งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2557
   [ 4/8/2557 16:41:05 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557
   [ 4/8/2557 15:43:49 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP)
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.