กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


       "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ"      

    
   

  เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีฯ
เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557
อ่านต่อ..   
  เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล
เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557
อ่านต่อ..   
  เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
อ่านต่อ..   

      

   


 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด 
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.72%
ค่อนข้างพอใจ :         16.03%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.46%
ไม่พอใจ :         1.75%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.29%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.18%
ไม่พอใจ :         2.06%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.67%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .88%
ไม่พอใจ :         2.05%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.90%
ค่อนข้างพอใจ :         18.42%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.05%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลเมืองพิจิตร   [ 15/12/2557 15:39:26 ]
 

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 9/12/2557 15:48:36 ]
 

เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557   [ 4/11/2557 14:01:55 ]
 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 14/10/2557 15:43:10 ]
 

ประกาศ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เสียภาษีป้าย ประจำปี 2558   [ 13/10/2557 11:52:26 ]
 

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินไปยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   [ 13/10/2557 11:50:17 ]
 

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี   [ 13/10/2557 11:44:04 ]
       
   [ 16/12/2557 15:48:08 ] ประกาศ เรื่องประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
   [ 15/12/2557 15:49:52 ] ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานดับเพลิง ครั้งที่ 3
   [ 15/12/2557 15:45:21 ] ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ครั้งที่ 3
   [ 8/12/2557 10:07:27 ] ประกาศ เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ
   [ 8/12/2557 10:02:25 ] ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้านขายของเล่นแยกจากถนนบุษบาฯ
   [ 8/12/2557 9:50:53 ] ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมานพแยกจากถนนบุษบาตอนใต้ฯ
   [ 8/12/2557 9:46:18 ] ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยร้อยเก้าแยกจากถนนเลียบทางรถไฟ
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.