กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 8/16/2011 4:39:01 PM ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 430 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  พิธีวางพานพุุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
อ่านต่อ..   
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายประกาศิต ยูวะเวส นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร นายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   
  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.55%
ค่อนข้างพอใจ :         15.94%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         2.03%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.12%
ค่อนข้างพอใจ :         14.62%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.20%
ค่อนข้างพอใจ :         16.57%
เฉย ๆ :         2.33%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.03%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.45%
ค่อนข้างพอใจ :         18.90%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.03%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 15/11/2561 14:20:50 ]
 

ประกาศระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2562   [ 2/11/2561 9:55:18 ]
 

ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   [ 1/11/2561 16:16:52 ]
 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 31/10/2561 13:08:11 ]
 

แผนปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2562   [ 31/10/2561 12:42:26 ]
 

ใช้เช่าสถานที่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร   [ 31/10/2561 12:36:34 ]
 

ให้เช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ให้เช่าแผงพรรณเชษฐ์   [ 31/10/2561 12:27:27 ]
       
   [ 16/11/2561 11:45:12 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
   [ 16/11/2561 11:39:27 ] ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
   [ 9/11/2561 11:07:09 ] ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำฯ
   [ 8/11/2561 12:33:08 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561
   [ 6/11/2561 8:52:17 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง
   [ 31/10/2561 12:58:35 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการฯ
   [ 8/10/2561 10:54:23 ] แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.