กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 8/16/2011 4:39:01 PM ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เทศบาลเมืองพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
อ่านต่อ..   
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
เทศบาลเมืองพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง
อ่านต่อ..   
  ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562
กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 ณ ห้องประชุมสภา ชี้น 2 เทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
อ่านต่อ..   

      

       

ว่าง 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

ว่าง
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.32%
ค่อนข้างพอใจ :         15.90%
เฉย ๆ :         2.02%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.73%
ไม่พอใจ :         2.02%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         79.88%
ค่อนข้างพอใจ :         14.58%
เฉย ๆ :         2.33%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.04%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         77.97%
ค่อนข้างพอใจ :         16.52%
เฉย ๆ :         2.32%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.16%
ไม่พอใจ :         2.03%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.23%
ค่อนข้างพอใจ :         18.84%
เฉย ๆ :         2.32%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.03%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 19/4/2562 11:13:47 ]
 

ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือฯ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562   [ 27/3/2562 9:48:46 ]
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 22/3/2562 15:22:28 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562   [ 18/3/2562 9:58:48 ]
 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 13/3/2562 10:32:04 ]
 

ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   [ 12/2/2562 9:40:03 ]
 

ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนโหวตโครงการเน็ตประชารัฐฯ   [ 12/2/2562 9:26:40 ]
       
   [ 4/4/2562 14:54:29 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
   [ 3/4/2562 13:12:48 ] สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562
   [ 26/3/2562 9:28:17 ] ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
   [ 8/3/2562 8:45:32 ] ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   [ 4/3/2562 10:25:06 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
   [ 4/3/2562 9:47:30 ] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
   [ 4/3/2562 9:34:13 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.