กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


       "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ"      

    
   

  ภาพกิจกรรมประชาคมเมือง
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่ 1/2558
อ่านต่อ..   
  กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558
เทศบาลเมืองพิจิตร มอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะภัยหนาว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ..   
  โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดพิธีเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 บริเวณหน้าบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
อ่านต่อ..   

      

   


 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด 
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.72%
ค่อนข้างพอใจ :         16.03%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.46%
ไม่พอใจ :         1.75%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.29%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.18%
ไม่พอใจ :         2.06%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.67%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .88%
ไม่พอใจ :         2.05%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.90%
ค่อนข้างพอใจ :         18.42%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.05%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

บอกเล่าข่าวเมืองพิจิตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   [ 20/2/2558 10:58:04 ]
 

ประกาศ เรื่อง การจัดแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   [ 19/2/2558 13:22:44 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557   [ 7/1/2558 11:09:11 ]
 

ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.2)   [ 25/12/2557 11:33:38 ]
 

ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.5)   [ 25/12/2557 11:28:43 ]
 

เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558   [ 23/12/2557 15:10:04 ]
 

แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลเมืองพิจิตร   [ 15/12/2557 15:39:26 ]
       
   [ 3/3/2558 16:49:32 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
   [ 3/3/2558 16:47:53 ] งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
   [ 26/2/2558 11:45:56 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
   [ 26/2/2558 11:29:54 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี
   [ 26/2/2558 10:37:18 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
   [ 26/2/2558 10:13:12 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
   [ 18/2/2558 9:54:36 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.