กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 8/16/2011 4:39:01 PM ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
อ่านต่อ..   
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
อ่านต่อ..   
  เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรพี ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรพี ประจำปี 2562 ณ ศาลจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
อ่านต่อ..   

      

       


  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นายวิเศษ  โสนะชัย
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.32%
ค่อนข้างพอใจ :         15.90%
เฉย ๆ :         2.02%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.73%
ไม่พอใจ :         2.02%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         79.88%
ค่อนข้างพอใจ :         14.58%
เฉย ๆ :         2.33%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.04%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         77.97%
ค่อนข้างพอใจ :         16.52%
เฉย ๆ :         2.32%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.16%
ไม่พอใจ :         2.03%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.23%
ค่อนข้างพอใจ :         18.84%
เฉย ๆ :         2.32%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.03%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562   [ 23/8/2562 11:55:17 ]
 

ผลการประเมินตนเองตามระบบประมวลผลเกณฑ์การชี้วัดฯการจัดบริการสาธารณะ   [ 21/8/2562 10:13:04 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 20/8/2562 10:09:56 ]
 

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   [ 9/8/2562 10:29:36 ]
 

ประกาศ เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพิจิตร   [ 6/8/2562 15:32:44 ]
 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ   [ 6/8/2562 15:29:19 ]
 

บอกกล่าว....ข่าวสาร กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562   [ 1/8/2562 16:49:42 ]
       
   [ 15/8/2562 16:12:07 ] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตันฯ
   [ 14/8/2562 11:10:28 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรฯ
   [ 3/8/2562 12:59:35 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562
   [ 1/8/2562 15:58:31 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ
   [ 30/7/2562 17:33:14 ] ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
   [ 25/7/2562 15:22:58 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิก (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   [ 18/7/2562 15:08:39 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะ งบประมาณ 2562
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.