กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


       "เทศบาลเมืองพิจิตร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 13 เมษายน 2557 ณ สวนสิริกิติ์ และร่วมสรงน้ำพระ ในวันที่ 16 เมษายน 2557 ณ ลานโพธิ์ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง"      

    
   
  เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
อ่านต่อ..   
  เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
อ่านต่อ..   
  เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมงานวันสภาทนายความ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมงานวันสภาทนายความ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ บริเวณหน้าบึงสีไฟ
อ่านต่อ..   

      

   


 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด 
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.72%
ค่อนข้างพอใจ :         16.03%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.46%
ไม่พอใจ :         1.75%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.29%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.18%
ไม่พอใจ :         2.06%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.67%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .88%
ไม่พอใจ :         2.05%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.90%
ค่อนข้างพอใจ :         18.42%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.05%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2557   [ 25/3/2557 13:52:59 ]
 

บอกเล่าข่าวเมืองพิจิตร ประจำเดือนมีนาคม 2557   [ 14/3/2557 16:15:59 ]
 

บอกกล่าว.......ข่าวสาร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิจิตร   [ 11/3/2557 15:13:14 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556   [ 6/3/2557 9:39:35 ]
 

กำหนดการโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557   [ 5/3/2557 14:07:02 ]
 

การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   [ 3/2/2557 9:53:53 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 16/1/2557 16:31:38 ]
       
   [ 11/4/2557 8:58:45 ] ประกาศ เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ระยะ 2
   [ 10/4/2557 15:15:01 ] ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ระยะ 2
   [ 2/4/2557 16:06:53 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557
   [ 2/4/2557 15:55:13 ] งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557
   [ 25/3/2557 8:54:34 ] ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกรงสัตว์
   [ 24/3/2557 14:59:14 ] ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการการจ้างเหมาก่อสร้างกรงสัตว์
   [ 20/3/2557 11:03:27 ] ประกาศ เรื่องจ้างเหมาปรับถมดินสนามโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.