กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  โครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองพิจิตร คืนชีวิตให้บึงสีไฟ
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการท่องเที่ยวเทียวเมืองพิจิตร คืนชีวิตให้บึงสีไฟ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร(บึงสีไฟ)
อ่านต่อ..   
  โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 5
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   
  โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
เทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดุแลคนพิการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.78%
ค่อนข้างพอใจ :         15.99%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         1.74%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.35%
ค่อนข้างพอใจ :         14.66%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.43%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.04%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.68%
ค่อนข้างพอใจ :         18.66%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.04%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องต่ออายุสัญญาเช่าฯ   [ 28/9/2559 12:07:42 ]
 

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้องานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2559   [ 29/8/2559 10:04:41 ]
 

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559   [ 26/8/2559 16:24:16 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559   [ 19/8/2559 13:41:59 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 21/7/2559 11:18:43 ]
 

ประกาศ เรื่อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   [ 12/7/2559 15:06:53 ]
 

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน   [ 6/7/2559 9:31:14 ]
       
   [ 30/9/2559 12:13:03 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ
   [ 30/9/2559 12:10:42 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
   [ 29/9/2559 14:12:54 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
   [ 28/9/2559 8:43:24 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาครูสอนภาษาจีน
   [ 22/9/2559 12:41:29 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย
   [ 22/9/2559 12:40:00 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย
   [ 15/9/2559 13:20:00 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.