กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


       "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ"      

   

  วันฉัตรมงคล
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา สุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิจิตร
อ่านต่อ..   
  การจัดกิจกรรมวันเทศบาล
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยนายประกาศิต ยูวะเวส นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   
  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด 
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.72%
ค่อนข้างพอใจ :         16.03%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.46%
ไม่พอใจ :         1.75%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.29%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.18%
ไม่พอใจ :         2.06%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.67%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .88%
ไม่พอใจ :         2.05%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.90%
ค่อนข้างพอใจ :         18.42%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.05%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ค่ายปั้นเรื่องให้เป็นเสียงเพลง   [ 21/4/2558 9:23:09 ]
 

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   [ 17/4/2558 15:15:02 ]
 

บอกเล่าข่าวเมืองพิจิตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2558   [ 3/4/2558 12:11:52 ]
 

การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาฯ   [ 31/3/2558 14:21:40 ]
 

การประชุม "Future City" เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย   [ 23/3/2558 11:52:02 ]
 

แสดงผลงาน "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557   [ 23/3/2558 11:39:45 ]
 

การจัดแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   [ 19/3/2558 8:53:47 ]
       
   [ 25/5/2558 10:07:10 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP)
   [ 25/5/2558 10:05:21 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP)
   [ 20/5/2558 9:38:02 ] ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพระพิจิตร ซอย 6
   [ 19/5/2558 9:39:23 ] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพฯ
   [ 19/5/2558 9:32:32 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน ครั้งที่ 2
   [ 18/5/2558 10:27:26 ] ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้นแค๊ป ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
   [ 18/5/2558 10:18:49 ] ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบดสั่นสะเทือน
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.