กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พลาซ่า
อ่านต่อ..   
  โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   
  โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.78%
ค่อนข้างพอใจ :         15.99%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         1.74%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.35%
ค่อนข้างพอใจ :         14.66%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.43%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.04%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.68%
ค่อนข้างพอใจ :         18.66%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.04%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ   [ 1/7/2559 10:30:07 ]
 

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อประชาชน   [ 10/6/2559 9:06:48 ]
 

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 8/6/2559 14:03:03 ]
 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   [ 25/5/2559 8:37:06 ]
 

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร   [ 24/5/2559 9:04:36 ]
 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 23/5/2559 14:07:50 ]
 

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 4/5/2559 9:12:37 ]
       
   [ 30/6/2559 10:34:17 ] ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
   [ 30/6/2559 10:32:26 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
   [ 30/6/2559 10:30:30 ] ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
   [ 24/6/2559 13:11:52 ] ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ
   [ 24/6/2559 13:10:14 ] ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ
   [ 22/6/2559 8:53:22 ] ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางน้ำบึงสีไฟ
   [ 20/6/2559 11:39:48 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.