กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


       "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ"      

   

  การแข่งขันกีฬาภายใน "ปากทางเกมส์" ประจำปี 2558
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ปากทางเกมส์" ประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
อ่านต่อ..   
  การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายประกาศิต ยูวะเวส นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 พร้อมด้วยคณะ ที่มาตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และการบริหารจัดการขยะของสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
อ่านต่อ..   
  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด 
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.78%
ค่อนข้างพอใจ :         15.99%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         1.74%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.35%
ค่อนข้างพอใจ :         14.66%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.43%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.04%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.68%
ค่อนข้างพอใจ :         18.66%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.04%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558   [ 18/8/2558 13:06:41 ]
 

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล   [ 11/8/2558 9:09:10 ]
 

ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   [ 24/7/2558 14:15:44 ]
 

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   [ 6/7/2558 10:46:32 ]
 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   [ 3/7/2558 10:00:17 ]
 

ประกาศ เรื่อง การจัดแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   [ 16/6/2558 9:21:20 ]
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 12/6/2558 14:13:31 ]
       
   [ 2/9/2558 14:47:58 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
   [ 2/9/2558 9:38:49 ] ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบุษบา
   [ 1/9/2558 10:29:01 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนบีงสีไฟช่วงหน้าสหกรณ์ฯ
   [ 1/9/2558 10:20:20 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาขยายผิวจราจร ถนนบึงสีไฟช่วงหน้าสหกรณ์ฯ
   [ 28/8/2558 15:02:47 ] ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารบุญนาค
   [ 28/8/2558 12:04:37 ] ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนพระพิจิตรซอย 5
   [ 28/8/2558 11:35:53 ] ประกาศ เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล 2 (แท่นเลขที่ 2,3,4,58,74)ฯ
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.