กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


       "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ"      

   

  ประเพณีแห่เทียนพรรษา
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายประกาศิต ยูวะเวส นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
อ่านต่อ..   
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ภาคบ่าย)
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเฺจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ภาคค่ำร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัย ณ บริเวณสนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
อ่านต่อ..   
  วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสมภพ ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด 
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.78%
ค่อนข้างพอใจ :         15.99%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         1.74%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.35%
ค่อนข้างพอใจ :         14.66%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.43%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.04%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.68%
ค่อนข้างพอใจ :         18.66%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.04%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   [ 24/7/2558 14:15:44 ]
 

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   [ 6/7/2558 10:46:32 ]
 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   [ 3/7/2558 10:00:17 ]
 

ประกาศ เรื่อง การจัดแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   [ 16/6/2558 9:21:20 ]
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 12/6/2558 14:13:31 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558   [ 8/6/2558 14:21:53 ]
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลฯ   [ 4/6/2558 10:10:27 ]
       
   [ 27/7/2558 15:04:33 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งโรจน์สะพานดำฯ
   [ 27/7/2558 15:02:38 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งโรจน์สะพานดำฯ
   [ 24/7/2558 15:08:19 ] ประกาศ เรื่อง การตรวจรับรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่งฯ
   [ 24/7/2558 9:17:28 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมลำคลองรางบึงวัดฯ
   [ 24/7/2558 9:15:13 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมลำคลองรางบึงวัดฯ
   [ 22/7/2558 9:13:21 ] ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายแมว
   [ 22/7/2558 9:03:23 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายแมว
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.