กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 16/8/2554 16:39:01 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1
เทศบาลเมืองพิจิตรจัดโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   
  พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จัดพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานบุญพระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงพระอารามหลวง
อ่านต่อ..   
  วันฉัตรมงคล
เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ สนามในศาลากลางจังหวัดพิจิตร
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.78%
ค่อนข้างพอใจ :         15.99%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         1.74%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.35%
ค่อนข้างพอใจ :         14.66%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.43%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.04%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.68%
ค่อนข้างพอใจ :         18.66%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.04%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   [ 25/5/2559 8:37:06 ]
 

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร   [ 24/5/2559 9:04:36 ]
 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 23/5/2559 14:07:50 ]
 

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 4/5/2559 9:12:37 ]
 

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2559   [ 25/4/2559 12:44:53 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558   [ 3/3/2559 8:46:03 ]
 

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ   [ 27/1/2559 11:38:36 ]
       
   [ 30/5/2559 10:13:15 ] ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนบุษบา ซอย 3
   [ 25/5/2559 8:57:31 ] ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
   [ 18/5/2559 14:04:44 ] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   [ 13/5/2559 12:31:09 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
   [ 10/5/2559 15:43:00 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
   [ 27/4/2559 12:02:11 ] ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนพิจิตร-ดงชะพลู
   [ 19/4/2559 15:21:21 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน คสล.3 ชั้น
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.