กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 8/16/2011 4:39:01 PM ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  พิธีบำเพ็ยกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตฯ
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ และนายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ..   
  เทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดการแข่งขันเซ่ปักตะกร้อ ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดการแข่งขันเซ่ปักตะกร้อ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561
อ่านต่อ..   
  การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.55%
ค่อนข้างพอใจ :         15.94%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         2.03%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.12%
ค่อนข้างพอใจ :         14.62%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.20%
ค่อนข้างพอใจ :         16.57%
เฉย ๆ :         2.33%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.03%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.45%
ค่อนข้างพอใจ :         18.90%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.03%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน   [ 22/10/2561 9:32:02 ]
 

ประกาศ เรื่อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   [ 19/10/2561 13:36:47 ]
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 27/9/2561 9:12:28 ]
 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 25/9/2561 9:06:31 ]
 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ   [ 24/9/2561 8:51:26 ]
 

ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ช่วยจนท.คอมพิวเตอร์   [ 15/9/2561 10:53:17 ]
 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 10/9/2561 13:46:21 ]
       
   [ 8/10/2561 10:54:23 ] แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   [ 5/10/2561 10:22:22 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำและปรับปรุงตู้่ควบคุมฯ
   [ 5/10/2561 10:13:23 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานฯ
   [ 5/10/2561 9:55:02 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมประตูปิดเปิดน้ำระบบป้องกันน้ำท่วมฯ
   [ 5/10/2561 9:45:35 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศฯ
   [ 5/10/2561 9:38:01 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศฯ
   [ 4/10/2561 13:17:59 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.