กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 8/16/2011 4:39:01 PM ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 46 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  ประเพณีสงกรานต์
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ นายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมขบวนแห่รถบุปผาชาติ และรดน้ำดำหัวท่านนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร และผู้สูงอายุ ณ บริเวณสวนสิริกิติ์เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561
อ่านต่อ..   
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร ครั้งที่ 2
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร ครั้งที่ 2
อ่านต่อ..   
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.55%
ค่อนข้างพอใจ :         15.94%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         2.03%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.12%
ค่อนข้างพอใจ :         14.62%
เฉย ๆ :         2.05%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.20%
ค่อนข้างพอใจ :         16.57%
เฉย ๆ :         2.33%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.03%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.45%
ค่อนข้างพอใจ :         18.90%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.03%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

ประชาสัมพันธ์ คำแถลงข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการซ่อมสร้างถนนสระหลวง   [ 20/4/2561 16:55:11 ]
 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 23/3/2561 11:25:50 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560   [ 19/3/2561 16:44:52 ]
 

ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนูญาตและออกใบอนุญาต   [ 15/3/2561 10:35:42 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 28 กันยายน 2560   [ 15/1/2561 15:24:00 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 9/1/2561 14:27:22 ]
 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   [ 29/12/2560 16:09:50 ]
       
   [ 25/4/2561 11:13:36 ] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบทางรถไฟ
   [ 20/4/2561 14:29:37 ] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้าถนนฯ
   [ 18/4/2561 14:59:44 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไพฟ้าถนน
   [ 3/4/2561 8:40:58 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ
   [ 2/4/2561 11:05:13 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างเรือนจำ
   [ 29/3/2561 14:00:22 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างเรือนจำ
   [ 29/3/2561 8:36:20 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.