กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ 8/16/2011 4:39:01 PM ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
  

ผู้ชมขณะนี้ 95 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน
 


    "เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ" 

   

  งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครูโรงเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ..   
  กิจกรรม 5 ส. วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม 5 ส. วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ณ บริเวณวัดท่าหลวง
อ่านต่อ..   
  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2561
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานครู โรงเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ..   

      

       

 

  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การขอเพิ่มรายชื่อรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
  การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
  สายด่วนบรรเทาทุกข์ 199 หรือ 0-5661-1306


สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 0-5661-1287

นางวลัยลักษณ์  อุทัยวัฒนานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

1. ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         78.78%
ค่อนข้างพอใจ :         15.99%
เฉย ๆ :         2.03%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.45%
ไม่พอใจ :         1.74%

2. ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
พอใจ :         80.35%
ค่อนข้างพอใจ :         14.66%
เฉย ๆ :         1.76%
ไม่ค่อยพอใจ :         1.17%
ไม่พอใจ :         2.05%

3. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
พอใจ :         78.43%
ค่อนข้างพอใจ :         16.62%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .87%
ไม่พอใจ :         2.04%

4. การสืบหาข้อมูลได้สะดวก
พอใจ :         76.68%
ค่อนข้างพอใจ :         18.66%
เฉย ๆ :         2.04%
ไม่ค่อยพอใจ :         .58%
ไม่พอใจ :         2.04%
 
สภาพอากาศประเทศไทย

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 28 กันยายน 2560   [ 15/1/2561 15:24:00 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 9/1/2561 14:27:22 ]
 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   [ 29/12/2560 16:09:50 ]
 

ขอแก้ไขผู้ประกาศ   [ 25/12/2560 13:49:06 ]
 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง   [ 22/12/2560 14:29:08 ]
 

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 7/12/2560 10:12:07 ]
 

ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑   [ 6/12/2560 13:27:45 ]
       
   [ 13/2/2561 9:25:39 ] ประกาศ เรื่อง แก้ไขแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   [ 2/2/2561 12:49:54 ] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางฯ
   [ 24/1/2561 9:09:45 ] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยางฯ
   [ 9/1/2561 14:35:34 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.ถนนปากทาง ท.3
   [ 9/1/2561 14:31:58 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ถนนปากทาง ท.3
   [ 4/1/2561 10:38:09 ] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร คสล.4ชั้น ท.3
   [ 4/1/2561 9:12:43 ] ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมอาคาร คสล.4 ชั้น ท.3
   
 
 
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.